Mokslai kaime

Rukai, kaimas kuriame gyvenau, buvo biednesnis už Stoniškių kaimą - neturėjo jokios mokyklos. Man reikėjo eiti į Stoniškių mokyklas. Toli nebuvo.