Administracinė “siena”

Mano kaimą nuo kito kaimo skyrė upelis Komana. Tame kitame kaime buvo mokyklos - pradine ir vidurinė. Ir tas kitas kaimas buvo … skaityti kitame puslapyje